Kako učiti?

Znaje je nešto čega ima u izobilju pa ga treba uzeti u što većim porcijama.

Učenje će biti efikasnije znanje trajnije, kvalitetnije i primenljivije ako:

 • Provetriš prostoriju jer dim, isparenja i manjak kiseonika utiču da slabije pamtiš i brže se umoriš.
 • Učiš pri odgovarajućoj svetlosti, dnevnoj, svetlosti stone lampe.
 • Učiš za istim stolom, u istoj prostoriji, na istom mestu i u isto vreme, sa isključenim TV, radio, računarom, udaljen od ukućana koji nešto rade jer ometaju pažnju.
 • Napraviš plan rada za svaki dan imajući u vidu da je najbolje vreme za učenje od 9 do 11 pre podne i od 16 do 19 posle podne, dogovori se o sutrašnjem druženju predhodnog dana.
 • Poštuješ i ostvaruješ predviđene aktivnosti u predviđeno vreme. Tako stičeš radne navike.
 • Pripremiš na stolu sve što ti je potrebno za učenje (udžbenike, blokove, tablice, beleške i dr.)
 • Novo gradivo učeno u školi učiš istog ili narednog dana (dok je sveže), jer je zaboravljanje najbrže na početku.
Advertisements

Ostavite komentar

Objavljeno pod Saveti

Učenje iz knjige

220232Prilikom učenja iz knjige najefikasnije je to činiti sledećim redom:

 • Temu lekcije poveži sa oblašću u okviru koje je učiš.
 • Pažljivo pročitaj uvod.
 • Pročitaj pitanja na kraju lekcije, ako postoje.
 • Pažljivo pročitaj naslove, podnaslove, istaknute delove i pretvori ih u pitanja.
 • Brzim čitanjem traži odgovore na postavljena pitanja.
 • Podvlači ključne reči koristeći do dve olovke različitih boja tako da tekst postane pregledan i koristan za učenje.
 • Koristi znakove koji će ti olakšati razumevanje i učenje teksta (? za nepoznatu reč ili nejasan deo, ! za nešto što proceniš da je važno i teško ga pamtiš, strelice za povezivanje, smisli i svoje znakove ali ne preteruj).
 • Slobodno na marginama, belinama pored teksta, zapisuj značajno.
 • Nakon ovoga imaš obrađeni tekst. Ako to nije dovoljno napravi skice na papiru dok učiš, jer je skica uređen pregled lekcije sa važnim znanjima koje treba da usvojiš.
 • Preslišaj se da utvrdiš koliko si naučio pa ako si nezadovoljan nastavi rad. Pokušaj da odvojiš bitno od manje bitnog.
 • Obnavljaj naučeno, najpre dva puta nedeljno, zatim jednom a onda nađi ritam.
 • Razmišljaj o primeni znanja u svakodnevnom životu i o tome razgovaraj sa drugovima, roditeljima, nastavnikom.

Ostavite komentar

Objavljeno pod Kako čitati?, Saveti